Apurahat

IRJA KARVOSEN SYÖPÄSÄÄTIÖN APURAHAT 2017

Vuoden 2017 apurahan jakaminen

Säätiön vuoden 2017 apuraha on kuulutettu Lääkärilehdessä ja säätiön kotisivulla. Hakemuksia jätettiin hakuaikana 31.10.2017 mennessä 6 (4) kpl.

Päätettiin jakaa vuoden 2017 apurahoina yhteensä 4.000 euroa seuraavasti:

Saaja                 Dos. Jyrki Kössi, PHKS

Apuraha            4.000,00 euroa, tutkimustyö (alle 4 kk)

Kohde                Laparoskooppisen CME-tekniikan leikkaustulokset paksusuolisyöpäkirurgiassa -tutkimus

Säätiön apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

                                  Irja Karvosen Syöpäsäätiö sr

                                                    hallitus

Lataa apurahahakemus Tästä (.docx)

Lataa apurahahakemus Tästä (.PDF)